Zakres tematyczny

Celem wydarzenia jest edukacja społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarze kosmetyków
i detergentów. W trakcie Konferencji zaprezentowane zostaną najbardziej aktualne osiągnięcia w zakresie:

zrównoważonych surowców
dla przemysłu kosmetycznego
i detergentowego

zrównoważonych procesów
i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych
i detergentów

zrównoważonego wykorzystania produktów kosmetycznych
i detergentów
dla ochrony środowiska

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych, instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają wsparcia finansowego w zakresie kosztów podróży, zakwaterowania oraz transportu.

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie.