Informacje ogólne

Zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w formule hybrydowej, umożliwiającej udział zarówno stacjonarny,
jak i online. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić do dnia 11 kwietnia 2024 r. formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Konferencji.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych, instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają wsparcia finansowego na koszty podróży, zakwaterowania i transportu.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania prezentacji plakatowych oraz rozdziałów w monografii związanych z tematyką Konferencji. Wszelkie wymagania dotyczące streszczeń wystąpień oraz rozdziałów w monografii a także wymagań odnośnie plakatu dostępne są w zakładce materiały do pobrania.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prezentacje plakatowe

Prosimy o zachowanie następujących wymiarów dla plakatów naukowych: format B1 w orientacji pionowej (707 x 1000 mm).  Szablon plakatu naukowego
do pobrania.

Prosimy o nadsyłanie 
abstraktów plakatów naukowych 
na adres e-mail: konferencja@icso.lukasiewicz.gov.pl

Uprzejmie prosimy o dostarczenie plakatów naukowych do Komitetu Organizacyjnego przed rozpoczęciem sesji plakatowej. Autorzy są również proszeni o obecność
przy swoim plakacie podczas trwania sesji plakatowej.

Rozdział w monografii

Publikacje należy przesłać na adres konferencja@icso.lukasiewicz.gov.pl najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2024 r. Wymagania edytorskie dostępne są w zakładce materiały do pobrania.