Prelegenci

Bogusław Buszewski

prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogusław Buszewski

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego
w Toruniu

Izabela Nowak zw

prof. dr hab. Izabela Nowak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Wilk Kazimiera A.

prof. dr hab. inż. Kazimiera A. Wilk

Politechnika Wrocławska

Małgorzata Krzyżowska

prof. dr hab. Małgorzata Krzyżowska

Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii w Warszawie

Marcin Sobczak niebieskie43

prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zastęca Dyrektora Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju

Tomasz Wasilewski

prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

Uniwersytet Radomski

sikora elzbieta d

dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK

Politechnika Krakowska

Anna Oborska

dr Anna Oborska

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego
i Detergentowego

S.Grzyb

dr Sebastian Grzyb

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
w Warszawie

Karolina Dziosa 2

dr inż. Karolina Dziosa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji