Komitet honorowy

Wkrótce

Komitet Naukowy

prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogusław BuszewskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o.

prof. dr hab. Izabela NowakUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

prof. dr hab. Małgorzata KrzyżowskaWojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Marcin SobczakWarszawski Uniwersytet Medyczny, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Tomasz WasilewskiUniwersytet Radomski, Dyrektor ds. Badawczo-Rozwojowych Onlybio.life S.A.

Komitet Organizacyjny

dr Zofia Hordyjewicz-Baran – Przewodnicząca

dr inż. Jolanta Zimoch

dr Ewa Dresler

dr Ewa Sabura

dr Katarzyna Gębura

mgr inż. Magdalena Zarębska

mgr Hanna Jaśkowska

mgr Katarzyna Hałambiec

mgr inż. Magdalena Tomaka