Prosimy o nadsyłanie abstraktów plakatów naukowych
na adres e-mail: konferencja@icso.lukasiewicz.gov.pl