Konkurs

W trakcie konferencji wśród młodych adeptów nauki (studentów i doktorantów; definicja zgodna z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.), rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepszy plakat.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy na Konferencji przedstawili pracę autorską lub współautorską, zaprezentowaną
w języku polskim w formie plakatu B1, przygotowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie konkursu.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu na stronie internetowej.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów plakatów naukowych na adres e-mail: konferencja@icso.lukasiewicz.gov.pl

Dokument w formacie PDF otwiera się w nowym oknie.

Dokument do pobrania w formacie Microsoft PowerPoint (pptx).